Stichting Kulturhus Kekerdom, Schoolstraat 7, 6579 AN  Kekerdom. Telefoon: 06-21624305     

Correspondentie: Schoolstraat 7, 6579 AN  Kekerdom.

BESTUUR EN BEHEERDER KULTURHUS KEKERDOMHet Kulturhus Kekerdom heeft per 1 januari 2021 een nieuw bestuur en beheerder. Dit nieuwe bestuur bestaat uit:


Harry Hampsink (voorzitter),

Kitty Gerritsen (secretaris),

John Plass (penningmeester).


Moniek Heitink is het afgelopen jaar al gestart als beheerder.


De nieuwe beheerder en het bestuur zijn inwoners van Kekerdom die allemaal betrokkenheid hebben met de gemeenschap en lid zijn van een vereniging(en) en/of deel uit maken van vrijwillersgroep(en). We vinden de aanwezigheid van een Kulturhus en het gebruik hiervan van cruciaal belang voor ons dorp en willen ons hiervoor graag inzetten.


We kunnen dit niet alleen en hebben hiervoor de huidige en nieuwe gebruikers nodig. We streven er bovendien naar een aantal vrijwilligers te vinden die ons helpen om van het Kulturhus een actief gemeenschapshuis te maken, een ruimte waar iedereen terecht kan voor een kop koffie, praatje of een activiteit.


We hopen vele initiatieven aan het lijstje toe te voegen en roepen belangstellenden op om mee te denken of ons te komen helpen.


Team Kulturhus Kekerdom.