Stichting Kulturhus Kekerdom, Schoolstraat 7, 6579 AN  Kekerdom. Telefoon: 0481 - 849 166

Correspondentie: Schoolstraat 7, 6579 AN  Kekerdom.

HET KULTURHUS

Het Kulturhus Kekerdom is een prachtig gebouw. De oude school is gerenoveerd en vormt samen met de nieuwe school het Kulturhus. Een glazen wand zorgt voor een transparante verbinding.


In het Kulturhus is volop ruimte voor activiteiten. Heeft u ideeën om zelf samen met dorpsbewoners een activiteit te organiseren, dan ben u van harte welkom!


U kunt zich melden via info@kulturhuskekerdom.nl

Vrije inloop Kulturhus Kekerdom

Op de koffie of boeken lenen?


Wist u dat het Kulturhus

Kekerdom vier keer in de

week vrije inloop heeft? Op

de maandag, dinsdag en

woensdagochtend en

donderdagmiddag kunt u zo

naar binnen lopen.


U kunt dan gebruik maken

van de leestafel, een boek

lenen bij het servicepunt van

de bibliotheek, samen een

spelletje spelen, een praatje

maken of een bakje koffie

of thee nemen.


De inlooptijden zijn:

Tijdens schoolvakanties of grote activiteiten in de centrale ruimte is er geen inloop.


De inloopmomenten vinden op dit moment niet plaats i.v.m.

de covid-19 situatie. Het servicepunt van de bibliotheek is ook

niet beschikbaar.