Stichting Kulturhus Kekerdom, Schoolstraat 7, 6579 AN  Kekerdom. Telefoon: 0481 - 849 166

Correspondentie: Dorpsplein 1, 6562 AH  Groesbeek

HET KULTURHUS

Vrijdag 5 oktober 2012 is het Kulturhus Kekerdom aan de Schoolstraat feestelijk geopend.


Het Kulturhus Kekerdom is een prachtig gebouw. De oude school is gerenoveerd en vormt samen met de nieuwe school het Kulturhus. Een glazen wand zorgt voor een transparante verbinding.


In het Kulturhus is volop ruimte voor activiteiten. Heeft u ideeën om zelf samen met dorpsbewoners een activiteit te organiseren, dan ben u van harte welkom!


U kunt zich melden via info@kulturhuskekerdom.nl

Vrije inloop Kulturhus Kekerdom

Op de koffie of boeken lenen?


Wist u dat het Kulturhus

Kekerdom vier keer in de

week vrije inloop heeft? Op

de maandag, dinsdag en

woensdagochtend en

donderdagmiddag kunt u zo

naar binnen lopen.


U kunt dan gebruik maken

van de leestafel, een boek

lenen bij het servicepunt van

de bibliotheek, samen een

spelletje spelen, een praatje

maken of een bakje koffie

of thee nemen.


De inlooptijden zijn:

Tijdens schoolvakanties of grote activiteiten in de centrale ruimte is er geen inloop.